Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 > 

Изпомпващи системи, помпи, помпени станции, сигнализиращи и включващи устройства

KESSEL – Изпомпващи системи за отпадна вода.

Новата помпена станция на KESSEL - Aqualift F

В практиката често се случва, получилите се отпадни води да не могат да бъдат отвеждани, понеже каналът за отпадна вода е на по-високо ниво. Тогава трябва да бъде използвана изпомпваща станция.

Изпомпващите станции изпомпват отпадната вода по така наречените напорни тръбопроводи в каналите за отпадна вода. Според DIN 12056-4 дъното на напорния тръбопровод трябва да е над равнището за обратно подприщване.

Има два различни вида системи за повдигане:

За нефекални отпадни („сива вода“):

Това понятие включва отпадната вода от дома – от перални машини, душове, и вани. Понеже по принцип тя не съдържа твърди елементи, за нейното отводняване могат да бъдат използвани, в нормалните случаи, изпомпващите станции за отпадна вода от гамата на KESSEL Aqualift S и Minilift.

За фекални отпадни води („черна вода“):

Когато трябва да бъдат отводнявани тоалетни и писоари, трябва да бъдат изпомпващи станции за отстраняване на фекални води. Изпомпващите станции от типа Aqualift F са на разположение по избор, за вграждане вътре или вън от сградите. За да бъде осигурена сигурност, че няма да има отказ от действие, всички изпомпващи станции се предлагат и като двойни съоръжения. Те намират приложение и при отводняването на сепаратори за мазнини, поради това че тяхното функциониране изисква постоянно отстраняване на отпадната вода.

 

 

 

 

 

Изпомпваща станция за отпадна вода
Aqualift S

Система за повдигане на фекални води Aqualift F

 

Всички изпомпващи станции за фекални води на KESSEL се произвеждат серийно, оборудвани с обратни клапи и могат безпроблемно да бъдат включени към достъпните напорни тръби от полиетилен и SML-тръби. За свързването с напорни тръбопроводи, направени от други материали, специализираните търговци предлагат богат асортимент от преходни елементи. Предложенията се допълват от потопяеми помпи за отпадна вода, които могат да бъдат използвани мобилно, както и сигнализиращи и включващи и изключващи устройства, чието функциониране може да бъде индивидуално.

 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

 

 

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

 

Свали проспект
"Aqualift F®"  PDF (2 Mb)

file://www.kessel-nederland.nl/fileadmin/uploads/Italia/pdf/Prospetto_Stazione_Drenaggio_Aqualift_F.pdf

Свали проспекта изпомпващи системи
(PDF 5,5 Mb)

 
Съвет: за да запишете документа натиснете десния бутон на мишката и изберете "Запиши като..."

 

 

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност