Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo

Сигнализиращи устройства и превключватели.

 

Сигнализиращо устройство тип 20220 / 20221

 
 

Сигнализиращо устройство за контрол и известяване за наводнения поради дефекти на тръбопровода, отточните тръби в мазето или възвратните клапи. Възможности за включване на дистанционно сигнализиращо устройство (артикул-Nr. 20162).
Може да бъде допълнително оборудвано с потенциално свободен контакт (артикул-Nr. 80072).

 

 

Включващо и изключващо устройство с неподвижно ниво на превключване със сонда

 
 

Ниво на превключване 90 мм, неподвижно, със сигнален звук и дистанционно включване за допълнителен сигнализатор (артикул-Nr. 20162), който може да бъде поставен в други помещения.
Свързване с ел. мрежа 230 V ~ 50 Hz.
Може да бъде допълнително оборудван с потенциално свободен контакт (артикул-Nr. 80072).
Дължина на кабела на сондата 10 м.
Приложение: течности с проводимост (отпадна вода от дома, без дъждовна вода)

 

 

Включващо и изключващо устройство с променливо ниво на превключване със сонда

 
 

Променливо ниво на превключване, със сигнализатор и двойно включване на сонда, която може да бъде настроена на различно разстояние.
Свързване с ел. мрежа 230 V ~ 50 Hz.
С дистанционно включване за допълнителен сигнализатор (артикул-Nr. 20162), който може да бъде поставен в други помещения. Може да бъде допълнително оборудван с потенциално свободен контакт (артикул-Nr. 80072).
Дължина на кабела на сондата 10 м.
Приложение: течности с проводимост (отпадна вода от дома, без дъждовна вода)

 

 

Двойно включващо и изключващо устройство

 
 

Променливо ниво на превключване, със сигнализатор и специално оборудване или поплавъчен прекъсвач с променлива настройка.
С дистанционно включване за допълнителен сигнализатор (артикул-Nr. 20162), който може да бъде поставен в други помещения.
Включително потенциално свободен контакт. Свързване с ел.мрежа 230 V ~ 50 Hz.

 

 

Дистанционен сигнализатор 20160 / 20162

 
 

Piezo-Elektronik-сигнализатор (продължителен звук) със съединителен проводник и комутационен щепсел. Минимално потребление на енергия 5 - 25 mA, силен звук 4,7 KHz - 90 dB, голямо поле на напрежение 6 - 24 V DC, проводник 20 м.

 

 

Потенциално свободен контакт

 


Превключвател максимално 42 V / 0,5 A
Допълнителна платка с потенциално свободен контакт, например за свързване на комутационния апарат към централната ел. инсталация на сградата.
Подходящ за включващи и изключващи устройства: FKA-затвор за обратно подприщване, Pumpfix F, Aqualift S Tronic, сигнални уредби, датчик за следене на нивото на запълване, Niwotronic. 

 

 

Top


 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

Свали проспекта изпомпващи станции
(PDF 5,5 Mb)

 
Съвет: за да запишете документа натиснете десния бутон на мишката и изберете "Запиши като..."

 

 

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност