Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 > 

KESSEL – защити от обратно подприщване

KESSEL-защити от обратно подприщване

KESSEL-защити от обратно подприщване

Как всъщност се получава обратното подприщване в канализацията?

Често след дълги периоди на жеги или при внезапни промени на метеорологичната обстановка с големи температурни колебания започват силни валежи. Тези порои често надвишават количеството валежи, което е било предвиждано при определяне на капацитета на уличните канали или отточните канали. В подобни ситуации често обществената канализация е силно претоварена. Нивото на отпадната вода в шахтите на канализацията се покачва до горния ръб на улицата.

Как се стига до наводнения на мазето?

Отпадъчната вода се намира във взаимно свързана система от тръби. Според закона за скачените съдове се получава еднакво ниво. При претоварване на канализационната мрежа, всички отводнителни тръбопроводи се напълват до най-високата точка, до нивото на улицата. Това е така нареченото ниво на обратно подприщване. Всички помещения с неподсигурени места на оттичане, които се намират под това ниво на обратно подприщване, се наводняват.

 

1. Канал

4. Изпомпваща станция за дъждовна вода

7.Мивка

2.Водохранилище

5. Сифон за оттичане на мазето

8. Улична шахта за оттичане

3. Филтър

6. Ревизионен отвор

 

Щети от обратно подприщване – кой е отговорен за тях?

След решение на окръжния съд на Кобург (Az.: 12 O 207/02), собствениците на жилищата сами трябва да отговарят за последиците от наводнение в мазетата им, вследствие на обратно подприщване от канализацията. Общините не могат да бъдат подведени под отговорност за това, дори когато отводнителните канали са били твърде малки.

Собственикът отговаря пред своите наематели. Застрахователите могат да ограничат обезщетенията, или дори да ги откажат, когато отводняването на мястото не отговаря на техническите норми и предписания. Така недостатъчните предпазни мерки бързо се превръщат в скъпо задължение.

Оттичане, което се намира под нивото на обратно подприщване, трябва да бъде трайно защитено от обратно подприщване. Точно в тава са предимствата на продуктите на KESSEL. Те предотвратяват нахлуването на отпадъчна вода в дома. Продуктите са неръждаеми и разполагат с дълготрайни технически и оптически качества. Функционалност и надеждност се постигат чрез добра обработка. Всички функционални части могат да бъдат извадени само с няколко движения, което позволява лесната им поддръжка. Телескопичните накрайници позволяват плавно нагаждане към нивото и наклона на повърхността на която се монтират.

Затворите против обратно подприщване на KESSEL Staufix SWA / FKA, направени от полиетилен, разполагат с ръчно или автоматично, електрическо затваряне. Клапите за обратно подприщване, които могат да се свалят, се грижат за оптимален достъп до тръбопровода. Всички пречиствателни тръби и затвори против обратно подприщване Staufix, могат по всяко време да бъдат допълнително оборудвани за напълно автоматични автомати за обратно подприщване на фекални отпадни води.  

 


Pumpfix F в свободно поставен тръбопровод

Staufix FKA в подова плоча

Шахта със защита от обратни води

 

Top

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

Свали проспект
(PDF 9,9 Mb)

Свали проспект
(PDF 4,6 Mb)
 

Съвет: за да запишете документа натиснете десният бутон на мишката и изберете "Запиши като..."

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност