Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo

Защити от обратно подприщване за фекална и нефекална отпадна вода.

Защитите на KESSEL от обратно подприщване за фекална и нефекална отпадна вода отговарят на наредбите на EN 12056-1 и DIN 1986-100. Те помагат за трайното предпазване на сградите от щети породени от обратно подприщване.

KESSEL – – възвратна клапа с помпа Pumpfix F за непрекъснати тръбопроводи за фекална и нефекална отпадна вода


Артикул Nr. 28100S / номинален вътрешен диаметър DN 100
Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Автоматична възвратна клапа с помпа и клапа с ръчен затвор. Отстраняване на отпадните води и по време на обратно подприщване. С ръчно затварящ се авариен затвор.

Технически характеристики
.
 

 

KESSEL – автоматична възвратна клапа Staufix FKA за непрекъснати тръбопроводи за отпадъчна вода, съдържаща и несъдържаща фекалии


Артикул Nr. 83100S / номинален вътрешен диаметър DN 100Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две клапи, една направлявана от сонда и затваряща се напълно автоматично, една с ръчно затварящ се авариен затвор. Двете клапи са изцяло отворени по време, когато няма обратно подприщване.
Могат да бъдат дооборудвани за възвратна клапа с помпа Pumpfix F.

 

 

KESSEL – изпомпваща станция Aqualift F


Изпомпваща станция и отстраняване на отпадни води намиращи се под нивото на канала. Подходяща за фекални и нефекални отпадни води.

Технически характеристики

 

 

KESSEL – изпомпваща станция Aqualift F Duo


Изпомпваща станция за отстраняване на отпадни води намиращи се под нивото на канала. Подходяща за фекални и нефекални отпадни води.

Технически характеристики 

 

Тоалетна помпена система

Готова за включване система за отстраняване на отпадни води от единични тоалетни, два изхода за мивки или душове. Интегрирана клапа за обратно подприщване
Технически характеристики


 

 

KESSEL – възвратна клапа с помпа за фекални води Pumpfix F в шахтена система
Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.Възвратна клапа с помпа и клапа с ръчен затвор. Отстраняване на отпадните води и по време на обратно подприщване. С ръчно затварящ се авариен затвор.
 

 

KESSEL – Автоматична възвратна клапа за фекални води
Staufix FKA в шахтена система


Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две клапи, една направлявана от сонда и затваряща се напълно автоматично, една с ръчно затварящ се авариен затвор. Двете клапи са изцяло отворени по време, когато няма обратно подприщване.
Може да бъде дооборудвана за автоматична възвратна клапа с помпа. Pumpfix F


 

 

KESSEL – Изпомпваща станция Aqualift F в шахтена система


Изпомпваща станция за отстраняване на добитата отпадна вода под нивото на канала. Подходяща за фекални и нефекални отпадни води.

 

 

Top


 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

 

 

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

 


Свали проспекта
(PDF 1,7 Mb)

 

Съвет: за да запишете документа натиснете десният бутон на мишката и изберете "Запиши като..."

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност