Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo

Защити от обратно подприщване за монтиране над нивото на канала.

Тези защити от обратно подприщване могат да бъдат използвани там, където има свободен наклон към канала. В този случай само продуктите Pumpfix F и Staufix FKA могат да бъдат използвани за фекални отпадни води.

 KESSEL– сифон за мазе "Universale", ново, с възвратна клапа


Артикул Nr. 27611

Защита от обратно подприщване за отделни сифони.
С възвратна клапа, която може да бъде изваждана, затвор против миризми, отделение за утайка и накрайник с телескопично регулируема височина. Две възвратни клапи, едната от тях като ръчно регулируем авариен затвор.
 Технически характеристики

 

KESSEL - сифон за мазе, Drehfix, с възвратна клапа


Артикул Nr. 27301Предпазител за обратно подприщване за отделни сифони. С изваждаема възвратна клапа, затвор против миризми, отделение за утайка и интегриран накрайник. Две възвратни клапи, едната от тях като ръчно регулируем авариен затвор. Компактна конструкция.

 Технически характеристики


 

 

KESSEL – сифон за пода/покрива ROTARY от чугун с възвратна клапа


Артикул Nr. 48703.41 + 48976


Предпазител за обратно подприщване за отделни сифони.
С изваждаема възвратна клапа, затвор против миризми. Възможно е лесно дооборудване за възвратна клапа и при монтиран вече сифон.


 

 

Сифон от KESSEL, за мазе, Pumpfix S с помпа и възвратна клапа за нефекални отпадни води


 Артикул Nr. 28451


Предпазители за обратно подприщване за отделни сифони..
Автоматична възвратна клапа с помпа и обратна клапа. Премахване на отпадната вода, по време на обратно подприщване. С ръчно регулируем авариен затвор.

 Технически характеристики

 

 

KESSEL – възвратна клапа Staufix за непрекъснати тръбопроводи за нефекални отпадни водиАртикул Nr. 73100 / / номинален вътрешен диаметър DN 100

Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.

Две самостоятелно затварящи се клапи, едната от тях като ръчно затварящ се авариен затвор.


Технически характеристики
 

 

KESSEL – възвратна клапа SWA за непрекъснати тръбопроводи за нефекални отпадни води


Артикул Nr. 73100.10 / номинален вътрешен диаметър DN 100

Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две самостоятелно затварящи се клапи, едната от тях като ръчно затварящ се авариен затвор.
Могат да бъдат дооборудвани за автоматична възвратна клапа за фекални води Staufix FKA или автоматична възвратна клапа с помпа Pumpfix F.

 Технически характеристики

 

 

KESSEL – – автоматична възвратна клапа с помпа Pumpfix F за непрекъснати тръбопроводи за фекални и нефекални отпадни води


Артикул Nr. 28100S /номинален вътрешен диаметър DN 100   
Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Автоматична възвратна клапа с помпа и обратна клапа. Отстраняване на отпадните води и по време на обратно подприщване. С ръчно затварящ се авариен затвор.

 Технически характеристики 

 

KESSEL – автоматична възвратна клапа Staufix FKA за непрекъснати тръбопроводи за фекални и нефекални отпадни води


Артикул Nr. 83100S / номинален вътрешен диаметър DN 1000Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две клапи, една направлявана от сонда и затваряща се напълно автоматично, една с ръчно затварящ се авариен затвор. Двете клапи са изцяло отворени по време, когато няма обратно подприщване.
Могат да бъдат дооборудвани за автоматична възвратна клапа с помпа Pumpfix F
.

 Технически характеристики

 

 

KESSEL – възвратна клапа Staufix SWA в шахтена система за нефекални отпадни води

Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две самостоятелно затварящи се клапи, едната от тях като ръчно затварящ се авариен затвор.
Могат да бъдат дооборудвани за автоматична възвратна клапа за фекални води Staufix FKA или автоматична възвратна клапа с помпа Pumpfix F. 

 

KESSEL – автоматична възвратна клапа с помпа Pumpfix F в шахтена система за фекални води
Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Автоматична възвратна клапа с помпа и обратна клапа. Отстраняване на отпадните води и по време на обратно подприщване. С ръчно затварящ се авариен затвор.
 

 

KESSEL – автоматична възвратна клапа за фекални води
Staufix FKA в шахтена система


Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две клапи, една направлявана от сонда и затваряща се напълно автоматично, една с ръчно затварящ се авариен затвор. Двете клапи са изцяло отворени по време, когато няма обратно подприщване.
Могат да бъдат дооборудвани за помпени инсталации за обратно подприщване Pumpfix F.


 

 

Top


 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност