Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo

Защити от обратно подприщване за несъдържаща фекалии отпадъчна вода.

Всички защити от обратно подприщване на KESSEL са подходящи за нефекална отпадна (сива вода).

Почистващите тръби/възвратните клапи на KESSEL Staufix SWA могат да бъдат дооборудвани за автоматични възвратни клапи Staufix FKA или за възвратна клапа с помпа Pumpfix F . Те могат да бъдат използвани и също така при фекална отпадна вода.

 

KESSEL – сифон за мазе "Universale", ново, с възвратна клапа


Артикул Nr. 27611

Защита от обратно подприщване за отделни сифони.
С възвратна клапа, която може да бъде изваждана, затвор против миризми, отделение за утайка и накрайник с телескопично регулируема височина. Две възвратни клапи, едната от тях като ръчно регулируем авариен затвор.
Технически характеристики 

 

KESSEL - сифон за мазе, Drehfix, с възвратна клапа


Артикул Nr. 27301

Предпазител за обратно подприщване за отделни сифони.
С възвратна клапа, която може да бъде изваждана, затвор против миризми, отделение за утайка и интегриран накрайник.
Две възвратни клапи, едната от тях като ръчно регулируем авариен затвор. Компактна конструкция.

Технически характеристики 

 

KESSEL – сифон за пода/покрива ROTARY от чугун с възвратна клапа


Артикул Nr. 48703.41 + 48976

Предпазител за обратно подприщване за отделни сифони.
С възвратна клапа, която може да бъде изваждана, затвор против миризми. Възможно е лесно дооборудване с възвратна клапа и при монтиран вече сифон.


 

 

Сифон от KESSEL, за мазе, Pumpfix S с помпа и обратна възвратна клапа за фекални отпадни води


Артикул. Nr. 28451


Предпазители за обратно подприщване за отделни сифони..
Помпена инсталация за обратно подприщване с помпа и обратна клапа. Премахване на отпадната вода, по време на обратно подприщване. С ръчно регулируем авариен затвор.

Технически характеристики
 

 

KESSEL – възвратна клапа Staufix за непрекъснати тръбопроводи за нефекална отпадна вода


Артикул Nr. 73100 / номинален вътрешен диаметър DN 100

Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.

Две самостоятелно затварящи се клапи, едната от тях като ръчно затварящ се авариен затвор.


Технически характеристики
 

 

KESSEL – възвратна клапа SWA за непрекъснати тръбопроводи за нефекална отпадна вода


Артикул Nr. 73100.10 / номинален вътрешен диаметър DN 100

Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две самостоятелно затварящи се клапи, едната от тях като ръчно затварящ се авариен затвор.
Могат да бъдат дооборудвани с автоматична възвратна клапа за фекални води Staufix FKA или възвратна клапа с помпа Pumpfix F.

Технически характеристики

 

 

 

 KESSEL – изпомпваща станция за нефекална отпадна вода Aqualift S

 
Изпомпваща станция за отстраняване на отпадни води намиращи се под нивото на канала.

  Технически характеристики
 

 

 

KESSEL – възвратна клапа с помпа Pumpfix F за непрекъснати тръбопроводи за фекална и нефекална отпадна водаАртикул Nr. 28100S /номинален вътрешен диаметър DN 100
Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Автоматична възвратна клапа с помпа и клапа за ръчен затвор. Отстраняване на отпадните води и по време на обратно подприщване. С ръчно затварящ се авариен затвор.

Технически характеристики
.
 

 

KESSEL – автоматична възвратна клапа Staufix FKA за непрекъснати тръбопроводи за фекална и нефекална отпадна вода


Артикул Nr. 83100S / номинален вътрешен диаметър DN 100Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две клапи, една направлявана от сонда и затваряща се напълно автоматично, една с ръчно затварящ се авариен затвор. Двете клапи са изцяло отворени по време, когато няма обратно подприщване.
Могат да бъдат дооборудвани с възвратна клапа с помпа Pumpfix F.

Технически характеристики


 

 

KESSEL –изпомпваща станция Aqualift F


 Изпомпваща станция за отстраняване на отпадни води намиращи се под нивото на канала. Подходяща за фекална и нефекална отпадна вода.

Технически характеристики
 

 

KESSEL – изпомпваща станция Aqualift F Duo


Изпомпваща станция за отстраняване на отпадни води намиращи се под нивото на канала. Подходяща за фекална и нефекална отпадна вода.

Технически характеристики 

 

KESSEL – автоматична възвратна клапа Staufix SWA в шахтена система за нефекални отпадни води

Централна защита от обратни води за непрекъснати тръбопроводи.
Две клапи, едната е направлявана от сонда и се затваря напълно автоматично, а другата е с ръчно затварящ се авариен затвор. Двете клапи са изцяло отворени по време, когато няма обратно подприщване.
Могат да бъдат дооборудвани с възвратна клапа с помпа Pumpfix F. 

 

KESSEL – възвратна клапа с помпа за фекални води Pumpfix F в шахтена система
Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Автоматична възвратна клапа с помпа, помпа и обратна клапа. Отстраняване на отпадъчните води и по време на обратно подприщване. С ръчно затварящ се авариен затвор.

 

 

KESSEL – автоматична възвратна клапа за фекални води
Staufix FKA в шахтена система


Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две клапи, една направлявана от сонда и затваряща се напълно автоматично, една с ръчно затварящ се авариен затвор. Двете клапи са изцяло отворени по време, когато няма обратно подприщване.
Могат да бъдат дооборудвани с възвратна клапа с помпа Pumpfix F.

 

 

KESSEL – изпомпваща станция Aqualift F в шахтена система


Система за повдигане за отстраняване на добитата отпадъчна вода под нивото на канала. Подходяща за отпадъчна вода съдържаща и несъдържаща фекалии.

 

 

KESSEL – потопяема помпа KTP 300 / 500 в система от шахтиДруго решение: потопяема помпа KTP 300 в шахтена система.

 

 

Top

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност