Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo

Защити за обратно подприщване за монтиране извън сградите

Възвратни клапи за непрекъснати тръбопроводи и изпомпващи системи Aqualift S, както и Aqualift F по желание на клиента могат да бъдат монтирани в шахти от полиетилен LW 800 или 1000 преди те да бъдат доставени. Освен това към тях могат да бъдат използвани покривни капаци, класове A, B или D. По този начин тези продукти стават подходящи за монтиране извън сградите.

KESSEL – шахта с възвратна клапа LW 1000
с отворен водовод за протичане DN 150 / 200,
може да бъде дооборудвана с възвратна клапа

KESSEL – пречиствателна шахта / контролна шахта LW 1000 мм. с тристепенен отворен водовод, два странични отвора за вливане DN 150/200, водовод за оттичане DN 150 с отвор за пречистване, може да бъде дооборудван с възвратни клапи Staufix SWA/FKA или с възвратна клапа с помпа Pumpfix F. оттичане DN 150 / 200.

Рег. номер Z-42.1-333

 

 


Дълбочина на монтиране в милиметри

H1

1100

H2

1600

H3

2100

H4

2600

H5

3100

 Вид водовод:

 

 

 

 

KESSEL – възвратна клапа с помпа за фекални отпадни води Pumpfix F в шахтена система
Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Възвратна клапа с помпа и обратна клапа. Отстраняване на отпадните води и по време на обратно подприщване. С ръчно затварящ се авариен затвор.
 

 

KESSEL – автомат за фекални води и обратно подприщване Staufix FKA в система от шахти


Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две клапи, едната е направлявана от сонда и се затваря напълно автоматично, а другата е с ръчно затварящ се авариен затвор. Двете клапи са изцяло отворени по време, когато няма обратно подприщване.
Могат да бъдат дооборудвани с възвратна клапа с помпа Pumpfix F. 

 

KESSEL – възвратна клапа Staufix SWA в шахтена система за нефекални отпадни води

Централна защита от обратно подприщване за непрекъснати тръбопроводи.
Две самостоятелно затварящи се клапи, едната от тях като ръчно затварящ се авариен затвор.
Могат да бъдат дооборудвани с автоматична възвратна клапа за фекални води Staufix FKA или възвратна клапа с помпа Pumpfix F. 

 

KESSEL – изпомпваща система Aqualift F в шахтена система


Изпомпваща система за отстраняване на добитата отпадъчна вода под нивото на канала. Подходяща за отпадъчна вода съдържаща и несъдържаща фекалии.

 

 

KESSEL – потопяема помпа KTP 300 / 500 в шахтена системаСпециално решение: потопяема помпа KTP 300 в шахтена система.

 

 

Top

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

Свали проспекта
(PDF 26,1 Mb)

 

Съвет: за да запишете документа натиснете десният бутон на мишката и изберете "Запиши като..."

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност