Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 > 

Mонтаж и проектиране на съоръжения

Mонтаж и проектиране на съоръжения

KESSEL се проявява като специалист и когато гъвкавостта трябва да се доказва с решения, които са индивидуално съобразени с особени изисквания. Въз основа на знанията и възможностите ни в областта на техниката за полиетилен, по отношение на материала, разработката, конструкцията, производството на инструменти и различните методи на обработка на полиетилена, сме в състояние, освен серийни продукти, да произвеждаме и специални продукти, съобразени с Вашите изисквания.

 

Изпомпващи станции

Мощните помпени станции са задължителни при множество големи обекти (например отводняване на уличните платна, отвеждане на промишлени отпадни води и т.н.).

KESSEL може да изработи изпомпващи станции с най-различни характеристики на помпите. Наред с избора от типове помпи (помпи с маркучи, помпи за отпадна вода, потопяеми помпи т.н.) могат да бъдат доставени в специални варианти и необходимите в повечето случаи помпени шахти.

 

Системи за използване на дъждовна вода

Освен стандартния ротиращ резервоар за вода от асортимента продукти, могат да бъдат предложени и цистерни с друг полезен обем. Тези цистерни по правило се изработват от многослойни тръби и могат да бъдат планирани за различни класове натоварвания. Възможна е направата на шахти за дъждовна вода с филтри за големи покривни площи в специални форми. В съобразени с големината системи от шахти са монтирани подходящи филтри, при което е възможно включването на покривни площи до 2000 кв. м.

 

За системите за използване на дъждовна вода за по-големи потребители (например държавни училища) може да се изработи и предложи концепция за двойни системи. Както и при изпомпващите станции , и тук на разположение са помпи с различни технически характеристики.

 

Сепаратори

Трудни условия за полагане, малко пространство за монтиране и установените от властите качества на резервоарите (големина на накрайника и т.н.) са неща изискващи в повечето случаи специално разработени сепаратори, които трябва да отговарят на всички важни критерии.


След изясняване на техническите изисквания KESSEL произвежда сепаратори със специални размери и – когато е необходимо – със съответните приспособления за изсмукване, за гарантиране на оптимално почистване.

 

Шахтови системи

Шахтите на KESSEL UNIVA-Komfort LW 800/1000 могат да бъдат произведени в най-различни модели.

Например може да се направи водовод за напорна тръба (PN 6/10). Допълнително са възможни индивидуални закривявания или наклони на водовода. Накрайниците за подаване могат да се поставят на различни работни нива..Освен това от споменатите шахтови системи могат да бъдат направени шахти за преобаразуване на енергията и водомерни шахти с предварително монтирани армировки. Чрез комбинирането на части от шахти за стандартизирано монтиране с PE-многослойна тръба, могат да бъдат реализирани многобройни възможности за приложение.

 

Резервоари от полиетилен

Като цяло резервоарите за свободно поставяне, съответно вграждане в земята, могат да бъдат произведени във всякакви размери по желание на клиента. Освен това е възможно, резервоарите да бъдат произведени с възможност за изваждане , да им се сложи щуцер за свързване, както и да им се постави капак за различни цели на употреба.

При трудности във връзка с доставката и монтажа,за резервоарите – както и за сепараторите – могат да бъдат предложени варианти за монтаж на място.

 

Top


 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

 

 

Технически сведения и консултации за продуктите на KESSEL

 

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност