Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 >  > 

Примери за специални изработки

Примери за специални изработки

KESSEL – станция за зареждане и изпразване на акумулатори


станция за зареждане и изпразване на акумулатори

Тези станции от PE-HD са специално разработени за автосервизи и магазини за авточасти със сервиз. Важен критерий при тях е издръжливостта на материала срещу киселината на акумулаторите.

 

KESSEL – защитени от експлозии шахти


защитени от експлозии шахти

Защитените от експлозии шахти се използват например на бензиностанции, за да събират води съдържащи течности с малка вискозност, да ги утаяват и по този начин да се предодврати опасността от експлозия чрез образуване на газове в канализацията. Контейнерите могат да бъдат доставени със стандартни капаци в изисквания клас натоварване.

 

KESSEL – техника за сметища


сметищна шахта

Тази разработена от нас шахта, може да бъде изградена с височина 70 метра, посредством 3 метрови части. Ширината на светлия отвор на шахтата от вътрешната страна е 1800 мм. Благодарение на непрекъснатото гъвкаво уплътнение между частите, те са непромокаеми и не пропускат газове. Това уплътнение е направено от PE-фолио, което поема деформацията, без да губи уплътняваща си функция.

 

KESSEL – резервоар/цистерна за запаси


запасен резервоар / цистерни

Запасните резервоари могат да бъдат специално конструирани и произведени по желание на клиента. При съхраняване на опасни материали специално се доставя предпазна вана, в която се поставят резервоарите. Обеми от 5 до 100 м3.

 

KESSEL – помпена шахта


помпена шахта

 

Шахта от многослойна тръба с вградена помпена система.. 
 двойна помпена система

 

 

 

KESSEL – мазниноуловител


мазниноуловител

мазниноуловител NG 20.

 

Top

 

 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултaции за продуктите на KESSEL

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност