Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 >  > 

Сепаратори за масла и горива, коалесцентни сепаратори

Сепаратори за масла и горива, коалесцентни сепаратори на KESSEL

Сепаратори за масла и коалесцентни сепаратори се използват там, където има течности с малка вискозност. Това по правило са автомивки, автомобилни заводи и подобни обекти.

Специалната система за водоприемане предизвиква съпротивително течение в сепаратора при отделянето на маслата. По този начин течението се забавя и се разпределя равномерно в сепаратора по хидравличен път. Докато тежките вещества падат на дъното и се отделят там, леките вещества се издигат на повърхността и се изолират оттам.

При коалесцентните сепаратори, за подобряване действието на отделяне в сепаратора, се използва допълнителна приставка за коалесценция, преди оттичането. При протичането малките капки масла се обединяват в по-големи, след което напускат коалесцентния материал.

Всички сепаратори на течности с малка вискозност на KESSEL, до клас на натоварване D, се предлагат за вграждане в земята. За всички големини (налични до NG 20) има в асортимента подходящи шахти за взимане на проби както и алармени инсталации.

 

KESSEL – сепаратор за масла/горива, сертифициран по prEN 858, клас II за вграждане в земята


Артикул Nr. 99403.10B

Сепаратори за масла/горива от KESSEL, сертифицирани по prEN 858 от полиетилен, за вграждане в земята. С интегриран накрайник автоматичен затвор, тариран за течности с малка вискозност от 0,85 до 0,95 г/см?.Накрайник от полиетилен, за плавно изравняване на височината и нивото, който може да се накланя до 5°. С капак клас A/B и D съгласно EN 124 от сив чугун,включително ключ за повдигане.

 Технически характеристики

Рег. номер Z-54.5-359

Принадлежности: шахта за взимане на проби, вграждаща се в земята, алармена инсталация на KESSEL за известяване при достигане на максималното ниво на маслата, система за изсмукване на масла и утайка..

 

KESSEL – коалесцентен сепаратор, сертифициран по prEN 858, клас I за вграждане в земята


Артикул Nr. 99503.10B

Коалесцентен сепаратор от KESSEL, сертифициран по prEN 858 от полиетилен, за вграждане в земята. С интегриран накрайник и автоматичен затвор, тариран за течности с малка вискозност от 0,85 до 0,95 г/см?. С подвижна приставка за коалесценция.Накрайник от полиетилен, за плавно изравняване на височината и нивото, който може да се накланя до 5°. С капак клас A/B и D съгласно EN 124 от сив чугун,включително ключ за повдигане.


 Лист с технически характеристики

Рег. номер Z-54.8-362

Принадлежности: шахта за взимане на проби, вграждаща се в земята, алармена инсталация на KESSEL за известяване при достигане на максималното ниво на маслата, приспособление за изсмукване на масла и утайка.

 

Top


 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултации за продуктите на KESSEL

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност