Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 >  > 

Сепаратори за твърди частици

Сепаратори за твърди частици, кал и пясък

Сепараторите за твърди частици служат за задържане на твърди седименти, като гипс, вар и глина. Това се среща най-често в зъболекарски, хирургически и ортопедични отделения на болници и частни лекарски кабинети.

Големината на сепаратора за твърди частици се определя от обема и вида на оттичащите се отпадни води. Под внимание се взимат оттичането на мръсна вода, гъстотата на тежките вещества и количеството утаяващи се тежки вещества.

Сепараторите за кал и пясък намират приложение навсякъде, където до канализацията достигат кал, пясък и/или пръст и предизвикват запушвания. Възможни места за използване са малки пречиствателни станции, инсталации за използване на дъждовната вода и в градинарството.

Поддържането става както при сепараторите за твърди частици. Според количеството отпадъци, те трябва да бъдат почиствани на всеки един до два месеца.

Сепараторите за твърди частици и кал на KESSEL се предлагат във всички желани размери, за свободно поставяне или вграждане в земята.

 

 

KESSEL – сепаратор за твърди частици NG 1, 2
за свободно поставяне в помещения защитени от замръзване


Артикул Nr. 97201/000

Сепаратор за твърди частици от полиетилен за свободно поставяне в помещения защитени от замръзване, с вадещ се резервоар(и) от полиетилен за твърди частици, бленда за вливане от полиетилен и затвор против миризми при отливане, и капак изолиран срещу изпускане на миризми.

 


 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултация за продуктите на KESSEL

Свали справочника мазнино уловители
(PDF, 9,2 Mb)

 

Съвет: за да запишете документа натиснете десния бутон на мишката и изберете "Запиши като..."

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност