Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 > 

Сифони от полиетилен и чугун

Материали

Сифони от полиетилен

Сифоните от полиетилен намират все по-често приложение в частни и обществени обекти.

Сифони от благородна стомана

Сифоните от благородна стомана имат специално приложение в професионалните кухни – най-вече поради хигиенични съображения.

Сифони от чугун

Сифоните от чугун се монтират за защита против пожари, най-вече в обществени обекти.

 

Освен гореспоменатите аспекти, може да бъдат назовани още много специални изисквания към материалите. Затова KESSEL предлага сифони направени от полиетилен, благородна стомана и чугун.

 


полиетилен

чугун

благородна стомана

Уплътнители, които могат да се използват при всеки случай

Прецизният монтаж и безупречното уплътняване са неизменни предпоставки за висококачествени мерки при строителството. Затова KESSEL предлага различни варианти за уплътняване на сифоните и по този начин иска те да бъдат на мястото си във всяка ситуация при строителство..

 

 

Лепящ се фланец

 

Лепящият се фланец позволява простото залепване на PVC уплътнения.

Пресовано уплътнен фланец

Пресовано уплътнените фланци са много подходящи за полагането на битумни заварки.

Накрайник за тънка настилка

Накрайниците за тънка настилка правят възможно, дори при минимална подова повърхност, поставянето на алтернативно уплътнение, като тава от PCI, Schomburg, Deitermann.

Фланец с клеми

Фланецът с клеми се използва тогава, когато нивото на уплътняване е нивото на крайната настилка, като при подове с PVC.

Класове на натоварване

Клас K
(= натоварване до 300 кг)

принципно при открити сифони за под, баня или покрив, вътре в сградите

Клас A
(= натоварване до 1,5 тона)

при транспортни зони, които се използват само от пешеходци и колоездачи; покрива се от асортимента на KESSEL със сифоните за дворове и подове, системи 200 и 400.

Клас B
(= натоварване до 12,5 тона)

обхваща освен сферите на приложение на Клас А, също и паркинги за автомобили; покрива се в асортимента на KESSEL от сифоните за дворове и подове, система 200 и 400.

Клас D
(= натоварване до 40 тона)

 

подходящи за пътни платна и улици, паркинги и подобни пътни повърхности; представени са в асортимента на KESSEL от сифоните за дворове и подове, система 400.

 

Възможности за свързване на DN 50 до DN 150

Отточните инсталации се поставят – според вида на отводняването – в различен диаметър. Отводнителните тела на KESSEL се доставят в размерите 50, 70, 100, 150. Предвидени са серийно произведени отточни щуцери за HT- съответно PVC/PE тръбни съединители. Приспособяване към други елементи от тръбите, би трябвало да става според строителният план.

 

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

 

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

 

Свали проспекта
(PDF, 2,4 Mb)

 

Съвет: за да запишете документа натиснете десния бутон на мишката и изберете "Запиши като..."

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност