Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo

Сифони за монтиране извън сгради.

Предлагаме сифони за монтиране извън сграда, с накрайник за високи натоварвания (клас B и D). Това обаче е възможно само при системите 200 и 400. Също и системите за оттичане 100 – доколкото го позволява натоварването – могат да бъдат монтирани на открито. Трябва обаче да се има предвид, че затворите против миризми на тази система, трябва да бъдат изваждани от основното тяло при падане на температурите под точката на замръзване.

 

  Сифон на KESSEL за двор, от полиетилен система 200 според DIN EN 1253

странично или отвесно оттичане
с/без затвор против миризми, с/без отделение за утайка.
Скара с отвори клас A15 от полиетилен или клас B125 от чугун.

 

Сифон на KESSEL за двор, от полиетилен система 400 за класове с високо натоварване според DIN EN 1253


странично оттичане DN 100 или DN 150
с/без затвор против миризми, с отделение за утайка.
дълбочина на вграждане от 380 мм до 1080 мм, непромокаем, устойчив на агресивни отпадъчни води.
Скара с отвори клас A от полиетилен, или B/D от GG според EN 124.

 

Сифон на KESSEL за дъждовна вода, от полиетилен система 200 според DIN EN 1253


странично или отвесно оттичане DN 100
с отделение за утайка .
Капак за вливане на дъждовната вода със защитна тръба от полиетилен, със закрепване към стена.

 

Сифон KESSEL за дъждовна вода, от полиетилен система 200
със затвор против миризми според DIN EN 1253


 

странично или отвесно оттичане DN 100
с отделение за утайка и затвор против миризми.
Капак за вливане на дъждовната вода със защитна тръба от полиетилен, със закрепване към стена.


 

Сифон на KESSEL за плосък покрив, ROTARY, от чугун DN 70/100
според DIN EN 1253


отвор за перпендикулярно 90˚оттичане на основно тяло,
изолатор (невъзпламеним, строителен материал клас A1)
с пресовано уплътнен фланец,
извод за заземени кабели,
кошница за оттичане на покрива от полиетилен.

 

Сифон на KESSEL за отводняване на балкон, от полиетилен с край за привързване според DIN EN 1253


странично оттичане DN 50/70
Със затвор против миризми, който може да се изважда, накрайник от ABS.
Скара с отвори от благородна стомана.

Top

Източник на информация и съвети за строителни предприемачи и специалисти:

Технически сведения и консултиране за продуктите на KESSEL

Свали проспекта
(PDF, 4,5 Mb)

Свали проспекта
(PDF, 2,4 Mb)

 

Съвет: за да запишете документа натиснете десния бутон на мишката и изберете "Запиши като..."

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност