Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
  • За KESSEL
    • Сфера на дейност – отводнителна техника
 > 

Сфера на дейност – отводнителна техника

Сфера на дейност – отводнителна техника

отводнителна техника

"Всичко за отводняването", под този ръководен принцип ние предлагаме разработени лично от нас компетентни системни решения за отводняване на парцели и сгради. Пласментът се извършва посредством собствена организация на продажбите и маркетинга. В Германия пласментът се извършва посредством специализираните търговци на строителни материали и санитарни продукти.

 

 
 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност