Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
Препоръки

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Препоръки

През последните десетилетия продуктите на KESSEL са се доказали безброй много пъти на места по целия свят. Следните препоръки бързо отразяват широките възможности за монтаж, които продуктите на KESSEL предлагат.

Тук можете да намерите препоръки за KESSEL от чужбина

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност