Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 > Хибридни подемни станции

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Хибридни подемни станции

Подемните станции често се монтират като предпазна мярка за разрешаване на проблеми с обратно подприщване при гравитачно наклонени отвеждащи тръби. Това решава проблема с обратното  подприщване, но на висока цена. Недостатъкът на тези системи е, че те трябва да изпомпват всеки един литър от събраните отпадъчни води. Това води до непрекъсната работа на помпите, високо потребление на енергия, износване и изхабяване на системата, както и вреден шум - с новите хибридни подемни станции на KESSEL всички тези проблеми са решени.

Pumpfix F (за домашни приложения) и Ecolift XL (за търговски / промишлени приложения) са новите идеални решения за монтаж в гравитачни отводнителни системи за отпадъчни води – както за нови сгради, така и за реновиране на стари.

Подемна станция срещу обратно подприщване Ecolift XL
За търговски / промишлени приложения.

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност