Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 >  > Подемна станция срещу обратно подприщване Ecolift XL

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Новата хибридна подемна станция Ecolift XL

Хибридната подемна станция Ecolift XL използва малко енергия, работи без прекъсване и намалява износването и изхабяването на помпата. Ecolift XL е и надеждна, лесна за монтаж и икономична.   

 

Ecolift XL

За монтаж над земята

 

 

read more

Ecolift XL

За минимална (плитка) дълбочина на монтаж 

 

 

read more

Ecolift XL

За дълбочини на монтаж до 5 м

 

 

read more

БЕЗОПАСНОСТ / НАДЕЖДНОСТ
Пневматично следене на нивото и
датчик на аларма предлагатт
двойно по-голяма надеждност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОМПАТА
Предлагат се няколко помпи с
SPF 1500 (1.4 kW), SPF 3000 (3.2 KW)
и SPF 4500 (4.5 kW).

УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ
ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Новата камера може да поеме
до 3000 мм налягане на подземните води.

ИЗОЛИРАНЕ НА ШУМА / ВИБРАЦИИТЕ
Всички активни компоненти и изходящата
напорна тръба са звукоизолирани от камерата

СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА КЛАПАТА
СРЕЩУ ОБРАТНО ПОДПРИЩВАНЕ
Предлага се с до две задвижвани от мотор клапи
срещу обратно подприщване за максимална защита


СЪЕДИНЕНИЕ НА НАПОРНИЯ ИЗХОД
Бързо освобождаване, не се изискват инструменти.


ВГРАДЕН ЗАТВАРЯЩ КЛАПАН
С предпазно заключване за предотвратяване на случайно затваряне.

За повече информация относно нашите хибридни подемни станции, моля, разгледайте международния ни уебсайт www.kessel.com, свържете се с KESSEL или пряко с нашия местен партньор.

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност