Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 > Клапани срещу обратно подприщване

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Клапани срещу обратно подприщване

Всички изходящи тръби от отводнителните тела в сградите (перални, душове, тоалетни и др.) са свързани към канализацията и образуват свързана тръбна система. Ако отпадъчните води не могат да изтекат свободно в канализацията, например след обилни валежи или заради запушване на канализационните тръби, те се връщат в свързаните изходящи тръби и могат да наводнят части от къщата, които са под нивото на подприщване.
Съгласно EN 13564.

Проблем: Отводнителна система без защита срещу обратно подприщване

При обилен валеж нивото на водата се покачва над така нареченото ниво на подприщване. Това понятие се използва обикновено за означаване на нивото на улицата. Помещенията в сутерена или избата бързо се наводняват, което причинява големи щети.

 

Решение: Отводнителна система със защита срещу обратно подприщване

Отводнителни системи като подови сифони, перални, мивки, душ-кабини или тоалетни, които са под нивото на подприщване, трябва да бъдат ефективно и постоянно защитени срещу такова подприщване. Отпадъчните води с гравитачно отвеждане към канализацията трябва да бъдат защитени с клапан срещу подприщване. Ако градската канализация е по-висока от отводнителната система на сградата, отпадъчните води трябва да се изпомпват нагоре чрез подемна станция.

Първокачествени клапани срещу обратно подприщване
с механична или задвижвана от мотор клапа

Клапани срещу обратно подприщване
в камера за монтаж под земята

освобождават място в сутерена, като изместват защитата срещу обратно подприщване извън сградата

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност