Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 >  > Клапани срещу обратно подприщване в камера за монтаж под земята

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Спират прииждащите води, преди те да достигнат сградата

Изобщо не допускат отпадъчните води да се върнат в сградата. За тази цел извън сградата се монтира ревизионна камера, в която се помества защита срещу обратно подприщване. В тази камера има клапан срещу обратно подприщване, който предотвратява навлизането на вода от наводнената канализация в сградата.

 

Controlfix за почистване

Със затворен канал

read more

МОНТАЖ
Лесен за разбиране монтаж, благодарение на малкото
тегло на камерата и регулиращите се на височина горни секции за адаптиране към нивото на земята.

 

УДОБСТВО
По-голяма безопасност и допълнително
жизнено пространство в сутерена.

 


РЕШЕТКИ
В различни класове на натоварване – могат да се свалят.

 

ГЪВКАВОСТ
Могат да се свържат допълнителни тръби.

БЕЗОПАСНОСТ
Материалът е устойчив на напукване и въздействия.Постоянна водонепроницаемост и устойчивост срещу корени. 20-годишна гаранция за материала от РЕ.

За повече информация относно нашите клапани срещу обратно подприщване, моля, разгледайте международния ни уебсайт www.kessel.com, свържете се с KESSEL или пряко с нашия местен партньор.

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност