Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 >  > Изпомпващи станции Aqualift F / S / F XL / S XL

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Изпомпващи станции за вграждане под земята

Монтажът на изпомпващите станции в дома или друга сграда често отнема ценно място за обитаване/съхранение, а и може да причини неудобство от работния шум. Сега се предлагат нови решения, които предоставят професионални предимства на собственика на дома/сградата.

Техническата камера е в съответствие с новия стандарт EN 13598-2.

 

Aqualift F XL

За отпадъчни води с или без нечистотии – сух монтаж

read more

Aqualift F / S

За отпадъчни води с или без нечистотии – мокър монтаж

read more

Aqualift F XL / S XL

За вграждане в бетонна плоча или монтаж под земята – мокър монтаж

read more


БЕЗОПАСНОСТ
20-годишна гаранция за материала от РЕ.

ОСНОВА НА СИСТЕМИТЕ
Вариант за монтаж под земята
или вграждане в бетонната плоча
за съчетаване с новопроектираните камери.


КАМЕРИ НА СИСТЕМАТА
Конструкция на височината на модулната камера.


НЯКОЛКО ПОМПИ (Mono/Duo)
В различни класове на мощност от 500 до 4000 W.

ЗАТВАРЯЩ КЛАПАН
С устройство за предотвратяване
на обратен поток за всяка помпа.

НАПОРНА ТРЪБА
Съединение Ø 90 / 63 mm – Клапан с вградено
устройство за предотвратяване на обратен поток
за лесно източване на напорната тръба


УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Основа на системата, устойчива на подземни води до 3000 mm.

 

 

За повече информация относно нашите подемни станции, моля, разгледайте международния ни уебсайт www.kessel.com, свържете се с KESSEL или пряко с нашия местен партньор.

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност