Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 >  > Подемни станции Aqualift F / F XL

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Мощни подемни станции Aqualift F / F XL

За промишлена, комунална и частна употреба. Всички компоненти на подемните станции XL са проектирани като модулна система. Тя включва три размера на резервоара с обеми от 200, 300 и 450 литра. Помпите се предлагат във варианти от 1400 до 5500 вата. Резервоарите са пригодни благодарение на стандартния си размер за врати от 800 mm.

 

Aqualift F Basic

За еднофамилни къщи, жилищни блокове или малки промишлени сгради

read more

Aqualift F

За еднофамилни къщи, жилищни блокове или малки промишлени сгради

read more

Aqualift F XL

за отвеждане на промишлени / с голям обем отпадъчни води

read more


ВРЪЗКА НА ВХОДНИЯ НАКРАЙНИК
Размер Ø 110 mm или Ø 160 mm, избира се на място

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ВХОДНИ НАКРАЙНИЦИ
Входни накрайници с Ø 50 мм до Ø 200 мм 
могат да се монтират лесно на място


МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОМФОРТА
С многоезичен цифров дисплей (EN, DE, FR, IT, PL, NL),
показващ текущото работно състояние, настройките и дневника
.

ПОМПИ S1
Помпи с непрекъснат цикъл S1
за приложения със силен поток
(дъждовна вода) с 1400 до 4500 вата

КОМПАКТНИ ОРАЗМЕРЕНИ ТЕЛА
предлагат големи обеми за съхранение,
като в същото време позволяват достъп
през врати с широчина 800 mm.

За повече информация относно нашите подемни станции, моля, разгледайте международния ни уебсайт www.kessel.com, свържете се с KESSEL или пряко с нашия местен партньор.

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност