Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 > Сепаратори

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Сепаратори – за чиста околна среда

KESSEL предлага широка гама от иновативни пластмасови сепаратори за различни области на приложение и обеми отпадъчни води:

  • Сепаратори за мазнини EasyClean (за използване в обществени кухни)
  • Сепаратори за масла / горива EasyOil (за автомивки / бензиностанции)
  • Утаители на скорбяла EasyStrach (за машини за белене на картофи)
  • Сепаратори за утайки EasySink (отстраняване на твърди частици от отпадъчните води)

Индивидуални решения

Отдел „Индивидуални решения“ на KESSEL може да проектира индивидуално и да произведе сепаратори по спецификации за конкретен обект.


Сепаратори за мазнини EasyClean

Полиетиленови сепаратори за мазнини
за монтаж над и под земята      

 

 


Сепаратори за леки течности EasyOil

Полиетиленови сепаратори за
масла / горива за монтаж под земята  

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност