Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 >  > Сепаратори за леки течности EasyOil

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Сепаратори за леки течности EasyOil, изработени от полиетилен с одобрение от DIBt.

Сертифицирано структурно изпитване, издръжливост на резервоара и пълна водонепроницаемост (до върха на капака на сепаратора) са някои от многото преимущества от използването на полиетиленови сепаратори.
Съгласно EN 858.

 

Сепаратор за масла / горива EasyOil grond (EN 1825)

С одобрение от DIBt (Германски институт за строителни технологии)

read more

МОНТАЖ

Телескопичните горни секции позволяват монтаж на удобни дълбочини и адаптиране към нивата на земята.

БЕЗОПАСНОСТ

Заключването на изходящия накрайник на превключвателя с поплавък предотвратява преливането на маслото / горивото извън сепаратора и в канализацията.

ТРАНСПОРТ
Резервоари с малко тегло, както и вградени приспособления за захващане с виличен повдигач позволяват лесно транспортиране и монтаж на сепаратора.

ГАРАНЦИЯ
KESSEL предлага заводска удължена 20-годишна
гаранция за полиетиленовите резервоари
на сепараторите за мазнини.

НЕ ПРОПУСКАТ МИРИЗМИ
Капаци, които не пропускат миризми,
се предлагат в клас на натоварване
„В“ (12,5 тона) или „D“ (40,0 тона).

SonicControl
за измерването, визуализацията и
управлението на дебелината на слоя
масло в сепаратор за леки течности.

За повече информация относно нашите сепаратори, моля, разгледайте международния ни уебсайт www.kessel.com, свържете се с KESSEL или пряко с нашия местен партньор.

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност