Водещи в дренаж
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
 
 >  > Сепаратори за мазнини EasyClean

Търсене на продукти


Моля, въведете номер на артикул или дума за търсене, за да намерите технически данни, текст на спецификация или чертежи CAD на въпросния продукт.

 

Полиетиленови сепаратори за мазнини EasyClean - EN 1825

Сепараторите за мазнини EasyClean на KESSEL поставят на ново равнище удобството при монтаж, ефективността и енергийната ефективност. Те се предлагат в различни модели от основни до високоефективни, напълно автоматизирани сепаратори. Съгласно EN 1825.

 

Сепаратори за мазнини EasyClean free

за самостоятелен монтаж вътре в сгради

read more

Сепаратори за мазнини EasyClean free

Персонализиран размер за самостоятелен монтаж вътре в сгради

read more

РЕШЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКТУВАНА СИСТЕМА
Освен индивидуалните сепаратори за мазнини KESSEL
предлага и комплектувани сепаратори (сепаратор за
мазнини, подемна станция и принадлежности).


СИСТЕМА SHREDDER-MIX

Автоматизирана система за смесване и почистване,
премахва миризмите от отпадъците.

SonicControl
за измерването, визуализацията
и управлението на дебелината на слоя
мазнини в сепаратори за мазнини.

ПЛАНИРАНЕТО ВЕЧЕ Е ПО-ЛЕСНО!
Взаимозаменяемите входни и изходни
накрайници предлагат лесно свързване
към канализационната тръба на място.

ЛЕСЕН ДОСТЪП В СГРАДАТА
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИЗВИТАТА ФОРМА
Идеални при саниране и реновиране в
помещения с много тесен достъп.

ГАРАНЦИЯ
KESSEL предлага заводска удължена
20-годишна гаранция за полиетиленовите
резервоари на сепараторите за мазнини.

За повече информация относно нашите сепаратори, моля, разгледайте международния ни уебсайт www.kessel.com, свържете се с KESSEL или пряко с нашия местен партньор.

 

 

©2013 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
отпечатък
Декларация за поверителност